uprava kluba

predsjednik.jpg

PREDSJEDNIK

Damir Vučić

BLAGAJNIK

Mateja Tuščić

NADZORNI ODBOR

Iliana Borković

Jasna Kuhtić

12998709_10208258192546082_4047944384007

POTPREDSJEDNIK

Kaća Kacian

VODITELJ UZGOJA

dr. Tomo Pavić

tajnik.jpg

TAJNIK

Dijana Tomašegović Tomić

UPRAVNI ODBOR

Damir Vučić

Dijana Tomašegović Tomić

Anna Weber

Marijana Račić

Kaća Kacian

Davorin Kacian

Jadranka Novaković Smokrović