top of page

uprava kluba

PREDSJEDNIK

Dijana Tomašegović Nikolić

BLAGAJNIK

Mateja Tuščić

NADZORNI ODBOR

Tea Ipša

Marko Stepanović
Vedran Levak

POTPREDSJEDNIK

Marijana Račić

VODITELJ UZGOJA

Damir Vučić

STEGOVNA KOMISIJA

Jelena Jureta

Zoran Horina

Vjekoslav Nikolić

TAJNIK

Anna Weber

UPRAVNI ODBOR

Damir Vučić

Dijana Tomašegović Nikolić

Anna Weber

Marijana Račić

Mateja Tuščić

Jana Pavić
Ivana Levak
Ivana Črnko
Vedrana Glavaš

bottom of page